Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostín, hasicí přístroje Hostín, školení na hasicí přístroje Hostín, prodej hasicích systémů Hostín, prodej hasicích přístrojů Hostín, hasiva a hasicí příslušenství Hostín, Tepostop Hostín, firestop Hostín, hasicí systémy Hostín, hasicí zařízení Hostín, hasicí přístroje Hostín, požární ochrana Hostín, stabilní hasicí zařízení Hostín, lokální stabilní hasicí zařízení Hostín, automatický hasicí systém Hostín, samočinný hasicí systém Hostín, hasit CO2 Hostín, hasit oxid uhličitý Hostín, hasit s inergen Hostín, čisté hasivo Hostín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostín, vodní hasící přístroj Hostín, sněhový hasící přístroj Hostín, pěnový hasící přístroj Hostín, požární zabezpečení Hostín, požární bezpečnost Hostín, protipožární ochrana Hostín, servisní organizace hasících přístrojů Hostín, hasící syytémy serverovny Hostín,hasící filter Hostín, hasící přístroje pro cnc stroje Hostín, hasící systémy pro autobusy Hostín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.