Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostim

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostim, hasicí přístroje Hostim, školení na hasicí přístroje Hostim, prodej hasicích systémů Hostim, prodej hasicích přístrojů Hostim, hasiva a hasicí příslušenství Hostim, Tepostop Hostim, firestop Hostim, hasicí systémy Hostim, hasicí zařízení Hostim, hasicí přístroje Hostim, požární ochrana Hostim, stabilní hasicí zařízení Hostim, lokální stabilní hasicí zařízení Hostim, automatický hasicí systém Hostim, samočinný hasicí systém Hostim, hasit CO2 Hostim, hasit oxid uhličitý Hostim, hasit s inergen Hostim, čisté hasivo Hostim, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostim, vodní hasící přístroj Hostim, sněhový hasící přístroj Hostim, pěnový hasící přístroj Hostim, požární zabezpečení Hostim, požární bezpečnost Hostim, protipožární ochrana Hostim, servisní organizace hasících přístrojů Hostim, hasící syytémy serverovny Hostim,hasící filter Hostim, hasící přístroje pro cnc stroje Hostim, hasící systémy pro autobusy Hostim, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.