Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hoštice-Heroltice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hoštice-Heroltice, hasicí přístroje Hoštice-Heroltice, školení na hasicí přístroje Hoštice-Heroltice, prodej hasicích systémů Hoštice-Heroltice, prodej hasicích přístrojů Hoštice-Heroltice, hasiva a hasicí příslušenství Hoštice-Heroltice, Tepostop Hoštice-Heroltice, firestop Hoštice-Heroltice, hasicí systémy Hoštice-Heroltice, hasicí zařízení Hoštice-Heroltice, hasicí přístroje Hoštice-Heroltice, požární ochrana Hoštice-Heroltice, stabilní hasicí zařízení Hoštice-Heroltice, lokální stabilní hasicí zařízení Hoštice-Heroltice, automatický hasicí systém Hoštice-Heroltice, samočinný hasicí systém Hoštice-Heroltice, hasit CO2 Hoštice-Heroltice, hasit oxid uhličitý Hoštice-Heroltice, hasit s inergen Hoštice-Heroltice, čisté hasivo Hoštice-Heroltice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hoštice-Heroltice, vodní hasící přístroj Hoštice-Heroltice, sněhový hasící přístroj Hoštice-Heroltice, pěnový hasící přístroj Hoštice-Heroltice, požární zabezpečení Hoštice-Heroltice, požární bezpečnost Hoštice-Heroltice, protipožární ochrana Hoštice-Heroltice, servisní organizace hasících přístrojů Hoštice-Heroltice, hasící syytémy serverovny Hoštice-Heroltice,hasící filter Hoštice-Heroltice, hasící přístroje pro cnc stroje Hoštice-Heroltice, hasící systémy pro autobusy Hoštice-Heroltice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.