Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hoštice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hoštice, hasicí přístroje Hoštice, školení na hasicí přístroje Hoštice, prodej hasicích systémů Hoštice, prodej hasicích přístrojů Hoštice, hasiva a hasicí příslušenství Hoštice, Tepostop Hoštice, firestop Hoštice, hasicí systémy Hoštice, hasicí zařízení Hoštice, hasicí přístroje Hoštice, požární ochrana Hoštice, stabilní hasicí zařízení Hoštice, lokální stabilní hasicí zařízení Hoštice, automatický hasicí systém Hoštice, samočinný hasicí systém Hoštice, hasit CO2 Hoštice, hasit oxid uhličitý Hoštice, hasit s inergen Hoštice, čisté hasivo Hoštice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hoštice, vodní hasící přístroj Hoštice, sněhový hasící přístroj Hoštice, pěnový hasící přístroj Hoštice, požární zabezpečení Hoštice, požární bezpečnost Hoštice, protipožární ochrana Hoštice, servisní organizace hasících přístrojů Hoštice, hasící syytémy serverovny Hoštice,hasící filter Hoštice, hasící přístroje pro cnc stroje Hoštice, hasící systémy pro autobusy Hoštice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.