Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostětín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostětín, hasicí přístroje Hostětín, školení na hasicí přístroje Hostětín, prodej hasicích systémů Hostětín, prodej hasicích přístrojů Hostětín, hasiva a hasicí příslušenství Hostětín, Tepostop Hostětín, firestop Hostětín, hasicí systémy Hostětín, hasicí zařízení Hostětín, hasicí přístroje Hostětín, požární ochrana Hostětín, stabilní hasicí zařízení Hostětín, lokální stabilní hasicí zařízení Hostětín, automatický hasicí systém Hostětín, samočinný hasicí systém Hostětín, hasit CO2 Hostětín, hasit oxid uhličitý Hostětín, hasit s inergen Hostětín, čisté hasivo Hostětín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostětín, vodní hasící přístroj Hostětín, sněhový hasící přístroj Hostětín, pěnový hasící přístroj Hostětín, požární zabezpečení Hostětín, požární bezpečnost Hostětín, protipožární ochrana Hostětín, servisní organizace hasících přístrojů Hostětín, hasící syytémy serverovny Hostětín,hasící filter Hostětín, hasící přístroje pro cnc stroje Hostětín, hasící systémy pro autobusy Hostětín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.