Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostětice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostětice, hasicí přístroje Hostětice, školení na hasicí přístroje Hostětice, prodej hasicích systémů Hostětice, prodej hasicích přístrojů Hostětice, hasiva a hasicí příslušenství Hostětice, Tepostop Hostětice, firestop Hostětice, hasicí systémy Hostětice, hasicí zařízení Hostětice, hasicí přístroje Hostětice, požární ochrana Hostětice, stabilní hasicí zařízení Hostětice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostětice, automatický hasicí systém Hostětice, samočinný hasicí systém Hostětice, hasit CO2 Hostětice, hasit oxid uhličitý Hostětice, hasit s inergen Hostětice, čisté hasivo Hostětice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostětice, vodní hasící přístroj Hostětice, sněhový hasící přístroj Hostětice, pěnový hasící přístroj Hostětice, požární zabezpečení Hostětice, požární bezpečnost Hostětice, protipožární ochrana Hostětice, servisní organizace hasících přístrojů Hostětice, hasící syytémy serverovny Hostětice,hasící filter Hostětice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostětice, hasící systémy pro autobusy Hostětice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.