Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostěrádky-Rešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostěrádky-Rešov, hasicí přístroje Hostěrádky-Rešov, školení na hasicí přístroje Hostěrádky-Rešov, prodej hasicích systémů Hostěrádky-Rešov, prodej hasicích přístrojů Hostěrádky-Rešov, hasiva a hasicí příslušenství Hostěrádky-Rešov, Tepostop Hostěrádky-Rešov, firestop Hostěrádky-Rešov, hasicí systémy Hostěrádky-Rešov, hasicí zařízení Hostěrádky-Rešov, hasicí přístroje Hostěrádky-Rešov, požární ochrana Hostěrádky-Rešov, stabilní hasicí zařízení Hostěrádky-Rešov, lokální stabilní hasicí zařízení Hostěrádky-Rešov, automatický hasicí systém Hostěrádky-Rešov, samočinný hasicí systém Hostěrádky-Rešov, hasit CO2 Hostěrádky-Rešov, hasit oxid uhličitý Hostěrádky-Rešov, hasit s inergen Hostěrádky-Rešov, čisté hasivo Hostěrádky-Rešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostěrádky-Rešov, vodní hasící přístroj Hostěrádky-Rešov, sněhový hasící přístroj Hostěrádky-Rešov, pěnový hasící přístroj Hostěrádky-Rešov, požární zabezpečení Hostěrádky-Rešov, požární bezpečnost Hostěrádky-Rešov, protipožární ochrana Hostěrádky-Rešov, servisní organizace hasících přístrojů Hostěrádky-Rešov, hasící syytémy serverovny Hostěrádky-Rešov,hasící filter Hostěrádky-Rešov, hasící přístroje pro cnc stroje Hostěrádky-Rešov, hasící systémy pro autobusy Hostěrádky-Rešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.