Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostěradice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostěradice, hasicí přístroje Hostěradice, školení na hasicí přístroje Hostěradice, prodej hasicích systémů Hostěradice, prodej hasicích přístrojů Hostěradice, hasiva a hasicí příslušenství Hostěradice, Tepostop Hostěradice, firestop Hostěradice, hasicí systémy Hostěradice, hasicí zařízení Hostěradice, hasicí přístroje Hostěradice, požární ochrana Hostěradice, stabilní hasicí zařízení Hostěradice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostěradice, automatický hasicí systém Hostěradice, samočinný hasicí systém Hostěradice, hasit CO2 Hostěradice, hasit oxid uhličitý Hostěradice, hasit s inergen Hostěradice, čisté hasivo Hostěradice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostěradice, vodní hasící přístroj Hostěradice, sněhový hasící přístroj Hostěradice, pěnový hasící přístroj Hostěradice, požární zabezpečení Hostěradice, požární bezpečnost Hostěradice, protipožární ochrana Hostěradice, servisní organizace hasících přístrojů Hostěradice, hasící syytémy serverovny Hostěradice,hasící filter Hostěradice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostěradice, hasící systémy pro autobusy Hostěradice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.