Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostěnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostěnice, hasicí přístroje Hostěnice, školení na hasicí přístroje Hostěnice, prodej hasicích systémů Hostěnice, prodej hasicích přístrojů Hostěnice, hasiva a hasicí příslušenství Hostěnice, Tepostop Hostěnice, firestop Hostěnice, hasicí systémy Hostěnice, hasicí zařízení Hostěnice, hasicí přístroje Hostěnice, požární ochrana Hostěnice, stabilní hasicí zařízení Hostěnice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostěnice, automatický hasicí systém Hostěnice, samočinný hasicí systém Hostěnice, hasit CO2 Hostěnice, hasit oxid uhličitý Hostěnice, hasit s inergen Hostěnice, čisté hasivo Hostěnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostěnice, vodní hasící přístroj Hostěnice, sněhový hasící přístroj Hostěnice, pěnový hasící přístroj Hostěnice, požární zabezpečení Hostěnice, požární bezpečnost Hostěnice, protipožární ochrana Hostěnice, servisní organizace hasících přístrojů Hostěnice, hasící syytémy serverovny Hostěnice,hasící filter Hostěnice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostěnice, hasící systémy pro autobusy Hostěnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.