Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostějov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostějov, hasicí přístroje Hostějov, školení na hasicí přístroje Hostějov, prodej hasicích systémů Hostějov, prodej hasicích přístrojů Hostějov, hasiva a hasicí příslušenství Hostějov, Tepostop Hostějov, firestop Hostějov, hasicí systémy Hostějov, hasicí zařízení Hostějov, hasicí přístroje Hostějov, požární ochrana Hostějov, stabilní hasicí zařízení Hostějov, lokální stabilní hasicí zařízení Hostějov, automatický hasicí systém Hostějov, samočinný hasicí systém Hostějov, hasit CO2 Hostějov, hasit oxid uhličitý Hostějov, hasit s inergen Hostějov, čisté hasivo Hostějov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostějov, vodní hasící přístroj Hostějov, sněhový hasící přístroj Hostějov, pěnový hasící přístroj Hostějov, požární zabezpečení Hostějov, požární bezpečnost Hostějov, protipožární ochrana Hostějov, servisní organizace hasících přístrojů Hostějov, hasící syytémy serverovny Hostějov,hasící filter Hostějov, hasící přístroje pro cnc stroje Hostějov, hasící systémy pro autobusy Hostějov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.