Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hoštejn

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hoštejn, hasicí přístroje Hoštejn, školení na hasicí přístroje Hoštejn, prodej hasicích systémů Hoštejn, prodej hasicích přístrojů Hoštejn, hasiva a hasicí příslušenství Hoštejn, Tepostop Hoštejn, firestop Hoštejn, hasicí systémy Hoštejn, hasicí zařízení Hoštejn, hasicí přístroje Hoštejn, požární ochrana Hoštejn, stabilní hasicí zařízení Hoštejn, lokální stabilní hasicí zařízení Hoštejn, automatický hasicí systém Hoštejn, samočinný hasicí systém Hoštejn, hasit CO2 Hoštejn, hasit oxid uhličitý Hoštejn, hasit s inergen Hoštejn, čisté hasivo Hoštejn, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hoštejn, vodní hasící přístroj Hoštejn, sněhový hasící přístroj Hoštejn, pěnový hasící přístroj Hoštejn, požární zabezpečení Hoštejn, požární bezpečnost Hoštejn, protipožární ochrana Hoštejn, servisní organizace hasících přístrojů Hoštejn, hasící syytémy serverovny Hoštejn,hasící filter Hoštejn, hasící přístroje pro cnc stroje Hoštejn, hasící systémy pro autobusy Hoštejn, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.