Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostašovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostašovice, hasicí přístroje Hostašovice, školení na hasicí přístroje Hostašovice, prodej hasicích systémů Hostašovice, prodej hasicích přístrojů Hostašovice, hasiva a hasicí příslušenství Hostašovice, Tepostop Hostašovice, firestop Hostašovice, hasicí systémy Hostašovice, hasicí zařízení Hostašovice, hasicí přístroje Hostašovice, požární ochrana Hostašovice, stabilní hasicí zařízení Hostašovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostašovice, automatický hasicí systém Hostašovice, samočinný hasicí systém Hostašovice, hasit CO2 Hostašovice, hasit oxid uhličitý Hostašovice, hasit s inergen Hostašovice, čisté hasivo Hostašovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostašovice, vodní hasící přístroj Hostašovice, sněhový hasící přístroj Hostašovice, pěnový hasící přístroj Hostašovice, požární zabezpečení Hostašovice, požární bezpečnost Hostašovice, protipožární ochrana Hostašovice, servisní organizace hasících přístrojů Hostašovice, hasící syytémy serverovny Hostašovice,hasící filter Hostašovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostašovice, hasící systémy pro autobusy Hostašovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.