Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hošťalovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hošťalovice, hasicí přístroje Hošťalovice, školení na hasicí přístroje Hošťalovice, prodej hasicích systémů Hošťalovice, prodej hasicích přístrojů Hošťalovice, hasiva a hasicí příslušenství Hošťalovice, Tepostop Hošťalovice, firestop Hošťalovice, hasicí systémy Hošťalovice, hasicí zařízení Hošťalovice, hasicí přístroje Hošťalovice, požární ochrana Hošťalovice, stabilní hasicí zařízení Hošťalovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hošťalovice, automatický hasicí systém Hošťalovice, samočinný hasicí systém Hošťalovice, hasit CO2 Hošťalovice, hasit oxid uhličitý Hošťalovice, hasit s inergen Hošťalovice, čisté hasivo Hošťalovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hošťalovice, vodní hasící přístroj Hošťalovice, sněhový hasící přístroj Hošťalovice, pěnový hasící přístroj Hošťalovice, požární zabezpečení Hošťalovice, požární bezpečnost Hošťalovice, protipožární ochrana Hošťalovice, servisní organizace hasících přístrojů Hošťalovice, hasící syytémy serverovny Hošťalovice,hasící filter Hošťalovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hošťalovice, hasící systémy pro autobusy Hošťalovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.