Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hošťálkovy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hošťálkovy, hasicí přístroje Hošťálkovy, školení na hasicí přístroje Hošťálkovy, prodej hasicích systémů Hošťálkovy, prodej hasicích přístrojů Hošťálkovy, hasiva a hasicí příslušenství Hošťálkovy, Tepostop Hošťálkovy, firestop Hošťálkovy, hasicí systémy Hošťálkovy, hasicí zařízení Hošťálkovy, hasicí přístroje Hošťálkovy, požární ochrana Hošťálkovy, stabilní hasicí zařízení Hošťálkovy, lokální stabilní hasicí zařízení Hošťálkovy, automatický hasicí systém Hošťálkovy, samočinný hasicí systém Hošťálkovy, hasit CO2 Hošťálkovy, hasit oxid uhličitý Hošťálkovy, hasit s inergen Hošťálkovy, čisté hasivo Hošťálkovy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hošťálkovy, vodní hasící přístroj Hošťálkovy, sněhový hasící přístroj Hošťálkovy, pěnový hasící přístroj Hošťálkovy, požární zabezpečení Hošťálkovy, požární bezpečnost Hošťálkovy, protipožární ochrana Hošťálkovy, servisní organizace hasících přístrojů Hošťálkovy, hasící syytémy serverovny Hošťálkovy,hasící filter Hošťálkovy, hasící přístroje pro cnc stroje Hošťálkovy, hasící systémy pro autobusy Hošťálkovy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.