Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hošťálková

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hošťálková, hasicí přístroje Hošťálková, školení na hasicí přístroje Hošťálková, prodej hasicích systémů Hošťálková, prodej hasicích přístrojů Hošťálková, hasiva a hasicí příslušenství Hošťálková, Tepostop Hošťálková, firestop Hošťálková, hasicí systémy Hošťálková, hasicí zařízení Hošťálková, hasicí přístroje Hošťálková, požární ochrana Hošťálková, stabilní hasicí zařízení Hošťálková, lokální stabilní hasicí zařízení Hošťálková, automatický hasicí systém Hošťálková, samočinný hasicí systém Hošťálková, hasit CO2 Hošťálková, hasit oxid uhličitý Hošťálková, hasit s inergen Hošťálková, čisté hasivo Hošťálková, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hošťálková, vodní hasící přístroj Hošťálková, sněhový hasící přístroj Hošťálková, pěnový hasící přístroj Hošťálková, požární zabezpečení Hošťálková, požární bezpečnost Hošťálková, protipožární ochrana Hošťálková, servisní organizace hasících přístrojů Hošťálková, hasící syytémy serverovny Hošťálková,hasící filter Hošťálková, hasící přístroje pro cnc stroje Hošťálková, hasící systémy pro autobusy Hošťálková, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.