Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hospříz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hospříz, hasicí přístroje Hospříz, školení na hasicí přístroje Hospříz, prodej hasicích systémů Hospříz, prodej hasicích přístrojů Hospříz, hasiva a hasicí příslušenství Hospříz, Tepostop Hospříz, firestop Hospříz, hasicí systémy Hospříz, hasicí zařízení Hospříz, hasicí přístroje Hospříz, požární ochrana Hospříz, stabilní hasicí zařízení Hospříz, lokální stabilní hasicí zařízení Hospříz, automatický hasicí systém Hospříz, samočinný hasicí systém Hospříz, hasit CO2 Hospříz, hasit oxid uhličitý Hospříz, hasit s inergen Hospříz, čisté hasivo Hospříz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hospříz, vodní hasící přístroj Hospříz, sněhový hasící přístroj Hospříz, pěnový hasící přístroj Hospříz, požární zabezpečení Hospříz, požární bezpečnost Hospříz, protipožární ochrana Hospříz, servisní organizace hasících přístrojů Hospříz, hasící syytémy serverovny Hospříz,hasící filter Hospříz, hasící přístroje pro cnc stroje Hospříz, hasící systémy pro autobusy Hospříz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.