Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hosín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hosín, hasicí přístroje Hosín, školení na hasicí přístroje Hosín, prodej hasicích systémů Hosín, prodej hasicích přístrojů Hosín, hasiva a hasicí příslušenství Hosín, Tepostop Hosín, firestop Hosín, hasicí systémy Hosín, hasicí zařízení Hosín, hasicí přístroje Hosín, požární ochrana Hosín, stabilní hasicí zařízení Hosín, lokální stabilní hasicí zařízení Hosín, automatický hasicí systém Hosín, samočinný hasicí systém Hosín, hasit CO2 Hosín, hasit oxid uhličitý Hosín, hasit s inergen Hosín, čisté hasivo Hosín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hosín, vodní hasící přístroj Hosín, sněhový hasící přístroj Hosín, pěnový hasící přístroj Hosín, požární zabezpečení Hosín, požární bezpečnost Hosín, protipožární ochrana Hosín, servisní organizace hasících přístrojů Hosín, hasící syytémy serverovny Hosín,hasící filter Hosín, hasící přístroje pro cnc stroje Hosín, hasící systémy pro autobusy Hosín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.