Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hory

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hory, hasicí přístroje Hory, školení na hasicí přístroje Hory, prodej hasicích systémů Hory, prodej hasicích přístrojů Hory, hasiva a hasicí příslušenství Hory, Tepostop Hory, firestop Hory, hasicí systémy Hory, hasicí zařízení Hory, hasicí přístroje Hory, požární ochrana Hory, stabilní hasicí zařízení Hory, lokální stabilní hasicí zařízení Hory, automatický hasicí systém Hory, samočinný hasicí systém Hory, hasit CO2 Hory, hasit oxid uhličitý Hory, hasit s inergen Hory, čisté hasivo Hory, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hory, vodní hasící přístroj Hory, sněhový hasící přístroj Hory, pěnový hasící přístroj Hory, požární zabezpečení Hory, požární bezpečnost Hory, protipožární ochrana Hory, servisní organizace hasících přístrojů Hory, hasící syytémy serverovny Hory,hasící filter Hory, hasící přístroje pro cnc stroje Hory, hasící systémy pro autobusy Hory, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.