Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horušice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horušice, hasicí přístroje Horušice, školení na hasicí přístroje Horušice, prodej hasicích systémů Horušice, prodej hasicích přístrojů Horušice, hasiva a hasicí příslušenství Horušice, Tepostop Horušice, firestop Horušice, hasicí systémy Horušice, hasicí zařízení Horušice, hasicí přístroje Horušice, požární ochrana Horušice, stabilní hasicí zařízení Horušice, lokální stabilní hasicí zařízení Horušice, automatický hasicí systém Horušice, samočinný hasicí systém Horušice, hasit CO2 Horušice, hasit oxid uhličitý Horušice, hasit s inergen Horušice, čisté hasivo Horušice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horušice, vodní hasící přístroj Horušice, sněhový hasící přístroj Horušice, pěnový hasící přístroj Horušice, požární zabezpečení Horušice, požární bezpečnost Horušice, protipožární ochrana Horušice, servisní organizace hasících přístrojů Horušice, hasící syytémy serverovny Horušice,hasící filter Horušice, hasící přístroje pro cnc stroje Horušice, hasící systémy pro autobusy Horušice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.