Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horšovský Týn

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horšovský Týn, hasicí přístroje Horšovský Týn, školení na hasicí přístroje Horšovský Týn, prodej hasicích systémů Horšovský Týn, prodej hasicích přístrojů Horšovský Týn, hasiva a hasicí příslušenství Horšovský Týn, Tepostop Horšovský Týn, firestop Horšovský Týn, hasicí systémy Horšovský Týn, hasicí zařízení Horšovský Týn, hasicí přístroje Horšovský Týn, požární ochrana Horšovský Týn, stabilní hasicí zařízení Horšovský Týn, lokální stabilní hasicí zařízení Horšovský Týn, automatický hasicí systém Horšovský Týn, samočinný hasicí systém Horšovský Týn, hasit CO2 Horšovský Týn, hasit oxid uhličitý Horšovský Týn, hasit s inergen Horšovský Týn, čisté hasivo Horšovský Týn, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horšovský Týn, vodní hasící přístroj Horšovský Týn, sněhový hasící přístroj Horšovský Týn, pěnový hasící přístroj Horšovský Týn, požární zabezpečení Horšovský Týn, požární bezpečnost Horšovský Týn, protipožární ochrana Horšovský Týn, servisní organizace hasících přístrojů Horšovský Týn, hasící syytémy serverovny Horšovský Týn,hasící filter Horšovský Týn, hasící přístroje pro cnc stroje Horšovský Týn, hasící systémy pro autobusy Horšovský Týn, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.