Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horská Kvilda

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horská Kvilda, hasicí přístroje Horská Kvilda, školení na hasicí přístroje Horská Kvilda, prodej hasicích systémů Horská Kvilda, prodej hasicích přístrojů Horská Kvilda, hasiva a hasicí příslušenství Horská Kvilda, Tepostop Horská Kvilda, firestop Horská Kvilda, hasicí systémy Horská Kvilda, hasicí zařízení Horská Kvilda, hasicí přístroje Horská Kvilda, požární ochrana Horská Kvilda, stabilní hasicí zařízení Horská Kvilda, lokální stabilní hasicí zařízení Horská Kvilda, automatický hasicí systém Horská Kvilda, samočinný hasicí systém Horská Kvilda, hasit CO2 Horská Kvilda, hasit oxid uhličitý Horská Kvilda, hasit s inergen Horská Kvilda, čisté hasivo Horská Kvilda, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horská Kvilda, vodní hasící přístroj Horská Kvilda, sněhový hasící přístroj Horská Kvilda, pěnový hasící přístroj Horská Kvilda, požární zabezpečení Horská Kvilda, požární bezpečnost Horská Kvilda, protipožární ochrana Horská Kvilda, servisní organizace hasících přístrojů Horská Kvilda, hasící syytémy serverovny Horská Kvilda,hasící filter Horská Kvilda, hasící přístroje pro cnc stroje Horská Kvilda, hasící systémy pro autobusy Horská Kvilda, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.