Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horšice, hasicí přístroje Horšice, školení na hasicí přístroje Horšice, prodej hasicích systémů Horšice, prodej hasicích přístrojů Horšice, hasiva a hasicí příslušenství Horšice, Tepostop Horšice, firestop Horšice, hasicí systémy Horšice, hasicí zařízení Horšice, hasicí přístroje Horšice, požární ochrana Horšice, stabilní hasicí zařízení Horšice, lokální stabilní hasicí zařízení Horšice, automatický hasicí systém Horšice, samočinný hasicí systém Horšice, hasit CO2 Horšice, hasit oxid uhličitý Horšice, hasit s inergen Horšice, čisté hasivo Horšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horšice, vodní hasící přístroj Horšice, sněhový hasící přístroj Horšice, pěnový hasící přístroj Horšice, požární zabezpečení Horšice, požární bezpečnost Horšice, protipožární ochrana Horšice, servisní organizace hasících přístrojů Horšice, hasící syytémy serverovny Horšice,hasící filter Horšice, hasící přístroje pro cnc stroje Horšice, hasící systémy pro autobusy Horšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.