Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořovičky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořovičky, hasicí přístroje Hořovičky, školení na hasicí přístroje Hořovičky, prodej hasicích systémů Hořovičky, prodej hasicích přístrojů Hořovičky, hasiva a hasicí příslušenství Hořovičky, Tepostop Hořovičky, firestop Hořovičky, hasicí systémy Hořovičky, hasicí zařízení Hořovičky, hasicí přístroje Hořovičky, požární ochrana Hořovičky, stabilní hasicí zařízení Hořovičky, lokální stabilní hasicí zařízení Hořovičky, automatický hasicí systém Hořovičky, samočinný hasicí systém Hořovičky, hasit CO2 Hořovičky, hasit oxid uhličitý Hořovičky, hasit s inergen Hořovičky, čisté hasivo Hořovičky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořovičky, vodní hasící přístroj Hořovičky, sněhový hasící přístroj Hořovičky, pěnový hasící přístroj Hořovičky, požární zabezpečení Hořovičky, požární bezpečnost Hořovičky, protipožární ochrana Hořovičky, servisní organizace hasících přístrojů Hořovičky, hasící syytémy serverovny Hořovičky,hasící filter Hořovičky, hasící přístroje pro cnc stroje Hořovičky, hasící systémy pro autobusy Hořovičky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.