Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hořovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hořovice, hasicí přístroje Hořovice, školení na hasicí přístroje Hořovice, prodej hasicích systémů Hořovice, prodej hasicích přístrojů Hořovice, hasiva a hasicí příslušenství Hořovice, Tepostop Hořovice, firestop Hořovice, hasicí systémy Hořovice, hasicí zařízení Hořovice, hasicí přístroje Hořovice, požární ochrana Hořovice, stabilní hasicí zařízení Hořovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hořovice, automatický hasicí systém Hořovice, samočinný hasicí systém Hořovice, hasit CO2 Hořovice, hasit oxid uhličitý Hořovice, hasit s inergen Hořovice, čisté hasivo Hořovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hořovice, vodní hasící přístroj Hořovice, sněhový hasící přístroj Hořovice, pěnový hasící přístroj Hořovice, požární zabezpečení Hořovice, požární bezpečnost Hořovice, protipožární ochrana Hořovice, servisní organizace hasících přístrojů Hořovice, hasící syytémy serverovny Hořovice,hasící filter Hořovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hořovice, hasící systémy pro autobusy Hořovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.