Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horoušany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horoušany, hasicí přístroje Horoušany, školení na hasicí přístroje Horoušany, prodej hasicích systémů Horoušany, prodej hasicích přístrojů Horoušany, hasiva a hasicí příslušenství Horoušany, Tepostop Horoušany, firestop Horoušany, hasicí systémy Horoušany, hasicí zařízení Horoušany, hasicí přístroje Horoušany, požární ochrana Horoušany, stabilní hasicí zařízení Horoušany, lokální stabilní hasicí zařízení Horoušany, automatický hasicí systém Horoušany, samočinný hasicí systém Horoušany, hasit CO2 Horoušany, hasit oxid uhličitý Horoušany, hasit s inergen Horoušany, čisté hasivo Horoušany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horoušany, vodní hasící přístroj Horoušany, sněhový hasící přístroj Horoušany, pěnový hasící přístroj Horoušany, požární zabezpečení Horoušany, požární bezpečnost Horoušany, protipožární ochrana Horoušany, servisní organizace hasících přístrojů Horoušany, hasící syytémy serverovny Horoušany,hasící filter Horoušany, hasící přístroje pro cnc stroje Horoušany, hasící systémy pro autobusy Horoušany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.