Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horosedly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horosedly, hasicí přístroje Horosedly, školení na hasicí přístroje Horosedly, prodej hasicích systémů Horosedly, prodej hasicích přístrojů Horosedly, hasiva a hasicí příslušenství Horosedly, Tepostop Horosedly, firestop Horosedly, hasicí systémy Horosedly, hasicí zařízení Horosedly, hasicí přístroje Horosedly, požární ochrana Horosedly, stabilní hasicí zařízení Horosedly, lokální stabilní hasicí zařízení Horosedly, automatický hasicí systém Horosedly, samočinný hasicí systém Horosedly, hasit CO2 Horosedly, hasit oxid uhličitý Horosedly, hasit s inergen Horosedly, čisté hasivo Horosedly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horosedly, vodní hasící přístroj Horosedly, sněhový hasící přístroj Horosedly, pěnový hasící přístroj Horosedly, požární zabezpečení Horosedly, požární bezpečnost Horosedly, protipožární ochrana Horosedly, servisní organizace hasících přístrojů Horosedly, hasící syytémy serverovny Horosedly,hasící filter Horosedly, hasící přístroje pro cnc stroje Horosedly, hasící systémy pro autobusy Horosedly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.