Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horoměřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horoměřice, hasicí přístroje Horoměřice, školení na hasicí přístroje Horoměřice, prodej hasicích systémů Horoměřice, prodej hasicích přístrojů Horoměřice, hasiva a hasicí příslušenství Horoměřice, Tepostop Horoměřice, firestop Horoměřice, hasicí systémy Horoměřice, hasicí zařízení Horoměřice, hasicí přístroje Horoměřice, požární ochrana Horoměřice, stabilní hasicí zařízení Horoměřice, lokální stabilní hasicí zařízení Horoměřice, automatický hasicí systém Horoměřice, samočinný hasicí systém Horoměřice, hasit CO2 Horoměřice, hasit oxid uhličitý Horoměřice, hasit s inergen Horoměřice, čisté hasivo Horoměřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horoměřice, vodní hasící přístroj Horoměřice, sněhový hasící přístroj Horoměřice, pěnový hasící přístroj Horoměřice, požární zabezpečení Horoměřice, požární bezpečnost Horoměřice, protipožární ochrana Horoměřice, servisní organizace hasících přístrojů Horoměřice, hasící syytémy serverovny Horoměřice,hasící filter Horoměřice, hasící přístroje pro cnc stroje Horoměřice, hasící systémy pro autobusy Horoměřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.