Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hornosín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hornosín, hasicí přístroje Hornosín, školení na hasicí přístroje Hornosín, prodej hasicích systémů Hornosín, prodej hasicích přístrojů Hornosín, hasiva a hasicí příslušenství Hornosín, Tepostop Hornosín, firestop Hornosín, hasicí systémy Hornosín, hasicí zařízení Hornosín, hasicí přístroje Hornosín, požární ochrana Hornosín, stabilní hasicí zařízení Hornosín, lokální stabilní hasicí zařízení Hornosín, automatický hasicí systém Hornosín, samočinný hasicí systém Hornosín, hasit CO2 Hornosín, hasit oxid uhličitý Hornosín, hasit s inergen Hornosín, čisté hasivo Hornosín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hornosín, vodní hasící přístroj Hornosín, sněhový hasící přístroj Hornosín, pěnový hasící přístroj Hornosín, požární zabezpečení Hornosín, požární bezpečnost Hornosín, protipožární ochrana Hornosín, servisní organizace hasících přístrojů Hornosín, hasící syytémy serverovny Hornosín,hasící filter Hornosín, hasící přístroje pro cnc stroje Hornosín, hasící systémy pro autobusy Hornosín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.