Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hornice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hornice, hasicí přístroje Hornice, školení na hasicí přístroje Hornice, prodej hasicích systémů Hornice, prodej hasicích přístrojů Hornice, hasiva a hasicí příslušenství Hornice, Tepostop Hornice, firestop Hornice, hasicí systémy Hornice, hasicí zařízení Hornice, hasicí přístroje Hornice, požární ochrana Hornice, stabilní hasicí zařízení Hornice, lokální stabilní hasicí zařízení Hornice, automatický hasicí systém Hornice, samočinný hasicí systém Hornice, hasit CO2 Hornice, hasit oxid uhličitý Hornice, hasit s inergen Hornice, čisté hasivo Hornice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hornice, vodní hasící přístroj Hornice, sněhový hasící přístroj Hornice, pěnový hasící přístroj Hornice, požární zabezpečení Hornice, požární bezpečnost Hornice, protipožární ochrana Hornice, servisní organizace hasících přístrojů Hornice, hasící syytémy serverovny Hornice,hasící filter Hornice, hasící přístroje pro cnc stroje Hornice, hasící systémy pro autobusy Hornice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.