Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Životice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Životice, hasicí přístroje Horní Životice, školení na hasicí přístroje Horní Životice, prodej hasicích systémů Horní Životice, prodej hasicích přístrojů Horní Životice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Životice, Tepostop Horní Životice, firestop Horní Životice, hasicí systémy Horní Životice, hasicí zařízení Horní Životice, hasicí přístroje Horní Životice, požární ochrana Horní Životice, stabilní hasicí zařízení Horní Životice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Životice, automatický hasicí systém Horní Životice, samočinný hasicí systém Horní Životice, hasit CO2 Horní Životice, hasit oxid uhličitý Horní Životice, hasit s inergen Horní Životice, čisté hasivo Horní Životice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Životice, vodní hasící přístroj Horní Životice, sněhový hasící přístroj Horní Životice, pěnový hasící přístroj Horní Životice, požární zabezpečení Horní Životice, požární bezpečnost Horní Životice, protipožární ochrana Horní Životice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Životice, hasící syytémy serverovny Horní Životice,hasící filter Horní Životice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Životice, hasící systémy pro autobusy Horní Životice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.