Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Vltavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Vltavice, hasicí přístroje Horní Vltavice, školení na hasicí přístroje Horní Vltavice, prodej hasicích systémů Horní Vltavice, prodej hasicích přístrojů Horní Vltavice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Vltavice, Tepostop Horní Vltavice, firestop Horní Vltavice, hasicí systémy Horní Vltavice, hasicí zařízení Horní Vltavice, hasicí přístroje Horní Vltavice, požární ochrana Horní Vltavice, stabilní hasicí zařízení Horní Vltavice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Vltavice, automatický hasicí systém Horní Vltavice, samočinný hasicí systém Horní Vltavice, hasit CO2 Horní Vltavice, hasit oxid uhličitý Horní Vltavice, hasit s inergen Horní Vltavice, čisté hasivo Horní Vltavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Vltavice, vodní hasící přístroj Horní Vltavice, sněhový hasící přístroj Horní Vltavice, pěnový hasící přístroj Horní Vltavice, požární zabezpečení Horní Vltavice, požární bezpečnost Horní Vltavice, protipožární ochrana Horní Vltavice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Vltavice, hasící syytémy serverovny Horní Vltavice,hasící filter Horní Vltavice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Vltavice, hasící systémy pro autobusy Horní Vltavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.