Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Vilémovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Vilémovice, hasicí přístroje Horní Vilémovice, školení na hasicí přístroje Horní Vilémovice, prodej hasicích systémů Horní Vilémovice, prodej hasicích přístrojů Horní Vilémovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Vilémovice, Tepostop Horní Vilémovice, firestop Horní Vilémovice, hasicí systémy Horní Vilémovice, hasicí zařízení Horní Vilémovice, hasicí přístroje Horní Vilémovice, požární ochrana Horní Vilémovice, stabilní hasicí zařízení Horní Vilémovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Vilémovice, automatický hasicí systém Horní Vilémovice, samočinný hasicí systém Horní Vilémovice, hasit CO2 Horní Vilémovice, hasit oxid uhličitý Horní Vilémovice, hasit s inergen Horní Vilémovice, čisté hasivo Horní Vilémovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Vilémovice, vodní hasící přístroj Horní Vilémovice, sněhový hasící přístroj Horní Vilémovice, pěnový hasící přístroj Horní Vilémovice, požární zabezpečení Horní Vilémovice, požární bezpečnost Horní Vilémovice, protipožární ochrana Horní Vilémovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Vilémovice, hasící syytémy serverovny Horní Vilémovice,hasící filter Horní Vilémovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Vilémovice, hasící systémy pro autobusy Horní Vilémovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.