Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Věstonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Věstonice, hasicí přístroje Horní Věstonice, školení na hasicí přístroje Horní Věstonice, prodej hasicích systémů Horní Věstonice, prodej hasicích přístrojů Horní Věstonice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Věstonice, Tepostop Horní Věstonice, firestop Horní Věstonice, hasicí systémy Horní Věstonice, hasicí zařízení Horní Věstonice, hasicí přístroje Horní Věstonice, požární ochrana Horní Věstonice, stabilní hasicí zařízení Horní Věstonice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Věstonice, automatický hasicí systém Horní Věstonice, samočinný hasicí systém Horní Věstonice, hasit CO2 Horní Věstonice, hasit oxid uhličitý Horní Věstonice, hasit s inergen Horní Věstonice, čisté hasivo Horní Věstonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Věstonice, vodní hasící přístroj Horní Věstonice, sněhový hasící přístroj Horní Věstonice, pěnový hasící přístroj Horní Věstonice, požární zabezpečení Horní Věstonice, požární bezpečnost Horní Věstonice, protipožární ochrana Horní Věstonice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Věstonice, hasící syytémy serverovny Horní Věstonice,hasící filter Horní Věstonice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Věstonice, hasící systémy pro autobusy Horní Věstonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.