Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Ves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Ves, hasicí přístroje Horní Ves, školení na hasicí přístroje Horní Ves, prodej hasicích systémů Horní Ves, prodej hasicích přístrojů Horní Ves, hasiva a hasicí příslušenství Horní Ves, Tepostop Horní Ves, firestop Horní Ves, hasicí systémy Horní Ves, hasicí zařízení Horní Ves, hasicí přístroje Horní Ves, požární ochrana Horní Ves, stabilní hasicí zařízení Horní Ves, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Ves, automatický hasicí systém Horní Ves, samočinný hasicí systém Horní Ves, hasit CO2 Horní Ves, hasit oxid uhličitý Horní Ves, hasit s inergen Horní Ves, čisté hasivo Horní Ves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Ves, vodní hasící přístroj Horní Ves, sněhový hasící přístroj Horní Ves, pěnový hasící přístroj Horní Ves, požární zabezpečení Horní Ves, požární bezpečnost Horní Ves, protipožární ochrana Horní Ves, servisní organizace hasících přístrojů Horní Ves, hasící syytémy serverovny Horní Ves,hasící filter Horní Ves, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Ves, hasící systémy pro autobusy Horní Ves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.