Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Újezd, hasicí přístroje Horní Újezd, školení na hasicí přístroje Horní Újezd, prodej hasicích systémů Horní Újezd, prodej hasicích přístrojů Horní Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Horní Újezd, Tepostop Horní Újezd, firestop Horní Újezd, hasicí systémy Horní Újezd, hasicí zařízení Horní Újezd, hasicí přístroje Horní Újezd, požární ochrana Horní Újezd, stabilní hasicí zařízení Horní Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Újezd, automatický hasicí systém Horní Újezd, samočinný hasicí systém Horní Újezd, hasit CO2 Horní Újezd, hasit oxid uhličitý Horní Újezd, hasit s inergen Horní Újezd, čisté hasivo Horní Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Újezd, vodní hasící přístroj Horní Újezd, sněhový hasící přístroj Horní Újezd, pěnový hasící přístroj Horní Újezd, požární zabezpečení Horní Újezd, požární bezpečnost Horní Újezd, protipožární ochrana Horní Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Horní Újezd, hasící syytémy serverovny Horní Újezd,hasící filter Horní Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Újezd, hasící systémy pro autobusy Horní Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.