Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Třešňovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Třešňovec, hasicí přístroje Horní Třešňovec, školení na hasicí přístroje Horní Třešňovec, prodej hasicích systémů Horní Třešňovec, prodej hasicích přístrojů Horní Třešňovec, hasiva a hasicí příslušenství Horní Třešňovec, Tepostop Horní Třešňovec, firestop Horní Třešňovec, hasicí systémy Horní Třešňovec, hasicí zařízení Horní Třešňovec, hasicí přístroje Horní Třešňovec, požární ochrana Horní Třešňovec, stabilní hasicí zařízení Horní Třešňovec, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Třešňovec, automatický hasicí systém Horní Třešňovec, samočinný hasicí systém Horní Třešňovec, hasit CO2 Horní Třešňovec, hasit oxid uhličitý Horní Třešňovec, hasit s inergen Horní Třešňovec, čisté hasivo Horní Třešňovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Třešňovec, vodní hasící přístroj Horní Třešňovec, sněhový hasící přístroj Horní Třešňovec, pěnový hasící přístroj Horní Třešňovec, požární zabezpečení Horní Třešňovec, požární bezpečnost Horní Třešňovec, protipožární ochrana Horní Třešňovec, servisní organizace hasících přístrojů Horní Třešňovec, hasící syytémy serverovny Horní Třešňovec,hasící filter Horní Třešňovec, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Třešňovec, hasící systémy pro autobusy Horní Třešňovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.