Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Těšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Těšice, hasicí přístroje Horní Těšice, školení na hasicí přístroje Horní Těšice, prodej hasicích systémů Horní Těšice, prodej hasicích přístrojů Horní Těšice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Těšice, Tepostop Horní Těšice, firestop Horní Těšice, hasicí systémy Horní Těšice, hasicí zařízení Horní Těšice, hasicí přístroje Horní Těšice, požární ochrana Horní Těšice, stabilní hasicí zařízení Horní Těšice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Těšice, automatický hasicí systém Horní Těšice, samočinný hasicí systém Horní Těšice, hasit CO2 Horní Těšice, hasit oxid uhličitý Horní Těšice, hasit s inergen Horní Těšice, čisté hasivo Horní Těšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Těšice, vodní hasící přístroj Horní Těšice, sněhový hasící přístroj Horní Těšice, pěnový hasící přístroj Horní Těšice, požární zabezpečení Horní Těšice, požární bezpečnost Horní Těšice, protipožární ochrana Horní Těšice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Těšice, hasící syytémy serverovny Horní Těšice,hasící filter Horní Těšice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Těšice, hasící systémy pro autobusy Horní Těšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.