Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Suchá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Suchá, hasicí přístroje Horní Suchá, školení na hasicí přístroje Horní Suchá, prodej hasicích systémů Horní Suchá, prodej hasicích přístrojů Horní Suchá, hasiva a hasicí příslušenství Horní Suchá, Tepostop Horní Suchá, firestop Horní Suchá, hasicí systémy Horní Suchá, hasicí zařízení Horní Suchá, hasicí přístroje Horní Suchá, požární ochrana Horní Suchá, stabilní hasicí zařízení Horní Suchá, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Suchá, automatický hasicí systém Horní Suchá, samočinný hasicí systém Horní Suchá, hasit CO2 Horní Suchá, hasit oxid uhličitý Horní Suchá, hasit s inergen Horní Suchá, čisté hasivo Horní Suchá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Suchá, vodní hasící přístroj Horní Suchá, sněhový hasící přístroj Horní Suchá, pěnový hasící přístroj Horní Suchá, požární zabezpečení Horní Suchá, požární bezpečnost Horní Suchá, protipožární ochrana Horní Suchá, servisní organizace hasících přístrojů Horní Suchá, hasící syytémy serverovny Horní Suchá,hasící filter Horní Suchá, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Suchá, hasící systémy pro autobusy Horní Suchá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.