Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Studénky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Studénky, hasicí přístroje Horní Studénky, školení na hasicí přístroje Horní Studénky, prodej hasicích systémů Horní Studénky, prodej hasicích přístrojů Horní Studénky, hasiva a hasicí příslušenství Horní Studénky, Tepostop Horní Studénky, firestop Horní Studénky, hasicí systémy Horní Studénky, hasicí zařízení Horní Studénky, hasicí přístroje Horní Studénky, požární ochrana Horní Studénky, stabilní hasicí zařízení Horní Studénky, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Studénky, automatický hasicí systém Horní Studénky, samočinný hasicí systém Horní Studénky, hasit CO2 Horní Studénky, hasit oxid uhličitý Horní Studénky, hasit s inergen Horní Studénky, čisté hasivo Horní Studénky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Studénky, vodní hasící přístroj Horní Studénky, sněhový hasící přístroj Horní Studénky, pěnový hasící přístroj Horní Studénky, požární zabezpečení Horní Studénky, požární bezpečnost Horní Studénky, protipožární ochrana Horní Studénky, servisní organizace hasících přístrojů Horní Studénky, hasící syytémy serverovny Horní Studénky,hasící filter Horní Studénky, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Studénky, hasící systémy pro autobusy Horní Studénky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.