Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Stropnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Stropnice, hasicí přístroje Horní Stropnice, školení na hasicí přístroje Horní Stropnice, prodej hasicích systémů Horní Stropnice, prodej hasicích přístrojů Horní Stropnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Stropnice, Tepostop Horní Stropnice, firestop Horní Stropnice, hasicí systémy Horní Stropnice, hasicí zařízení Horní Stropnice, hasicí přístroje Horní Stropnice, požární ochrana Horní Stropnice, stabilní hasicí zařízení Horní Stropnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Stropnice, automatický hasicí systém Horní Stropnice, samočinný hasicí systém Horní Stropnice, hasit CO2 Horní Stropnice, hasit oxid uhličitý Horní Stropnice, hasit s inergen Horní Stropnice, čisté hasivo Horní Stropnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Stropnice, vodní hasící přístroj Horní Stropnice, sněhový hasící přístroj Horní Stropnice, pěnový hasící přístroj Horní Stropnice, požární zabezpečení Horní Stropnice, požární bezpečnost Horní Stropnice, protipožární ochrana Horní Stropnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Stropnice, hasící syytémy serverovny Horní Stropnice,hasící filter Horní Stropnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Stropnice, hasící systémy pro autobusy Horní Stropnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.