Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Štěpánov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Štěpánov, hasicí přístroje Horní Štěpánov, školení na hasicí přístroje Horní Štěpánov, prodej hasicích systémů Horní Štěpánov, prodej hasicích přístrojů Horní Štěpánov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Štěpánov, Tepostop Horní Štěpánov, firestop Horní Štěpánov, hasicí systémy Horní Štěpánov, hasicí zařízení Horní Štěpánov, hasicí přístroje Horní Štěpánov, požární ochrana Horní Štěpánov, stabilní hasicí zařízení Horní Štěpánov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Štěpánov, automatický hasicí systém Horní Štěpánov, samočinný hasicí systém Horní Štěpánov, hasit CO2 Horní Štěpánov, hasit oxid uhličitý Horní Štěpánov, hasit s inergen Horní Štěpánov, čisté hasivo Horní Štěpánov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Štěpánov, vodní hasící přístroj Horní Štěpánov, sněhový hasící přístroj Horní Štěpánov, pěnový hasící přístroj Horní Štěpánov, požární zabezpečení Horní Štěpánov, požární bezpečnost Horní Štěpánov, protipožární ochrana Horní Štěpánov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Štěpánov, hasící syytémy serverovny Horní Štěpánov,hasící filter Horní Štěpánov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Štěpánov, hasící systémy pro autobusy Horní Štěpánov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.