Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Smržov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Smržov, hasicí přístroje Horní Smržov, školení na hasicí přístroje Horní Smržov, prodej hasicích systémů Horní Smržov, prodej hasicích přístrojů Horní Smržov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Smržov, Tepostop Horní Smržov, firestop Horní Smržov, hasicí systémy Horní Smržov, hasicí zařízení Horní Smržov, hasicí přístroje Horní Smržov, požární ochrana Horní Smržov, stabilní hasicí zařízení Horní Smržov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Smržov, automatický hasicí systém Horní Smržov, samočinný hasicí systém Horní Smržov, hasit CO2 Horní Smržov, hasit oxid uhličitý Horní Smržov, hasit s inergen Horní Smržov, čisté hasivo Horní Smržov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Smržov, vodní hasící přístroj Horní Smržov, sněhový hasící přístroj Horní Smržov, pěnový hasící přístroj Horní Smržov, požární zabezpečení Horní Smržov, požární bezpečnost Horní Smržov, protipožární ochrana Horní Smržov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Smržov, hasící syytémy serverovny Horní Smržov,hasící filter Horní Smržov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Smržov, hasící systémy pro autobusy Horní Smržov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.