Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Smrčné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Smrčné, hasicí přístroje Horní Smrčné, školení na hasicí přístroje Horní Smrčné, prodej hasicích systémů Horní Smrčné, prodej hasicích přístrojů Horní Smrčné, hasiva a hasicí příslušenství Horní Smrčné, Tepostop Horní Smrčné, firestop Horní Smrčné, hasicí systémy Horní Smrčné, hasicí zařízení Horní Smrčné, hasicí přístroje Horní Smrčné, požární ochrana Horní Smrčné, stabilní hasicí zařízení Horní Smrčné, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Smrčné, automatický hasicí systém Horní Smrčné, samočinný hasicí systém Horní Smrčné, hasit CO2 Horní Smrčné, hasit oxid uhličitý Horní Smrčné, hasit s inergen Horní Smrčné, čisté hasivo Horní Smrčné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Smrčné, vodní hasící přístroj Horní Smrčné, sněhový hasící přístroj Horní Smrčné, pěnový hasící přístroj Horní Smrčné, požární zabezpečení Horní Smrčné, požární bezpečnost Horní Smrčné, protipožární ochrana Horní Smrčné, servisní organizace hasících přístrojů Horní Smrčné, hasící syytémy serverovny Horní Smrčné,hasící filter Horní Smrčné, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Smrčné, hasící systémy pro autobusy Horní Smrčné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.