Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Slivno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Slivno, hasicí přístroje Horní Slivno, školení na hasicí přístroje Horní Slivno, prodej hasicích systémů Horní Slivno, prodej hasicích přístrojů Horní Slivno, hasiva a hasicí příslušenství Horní Slivno, Tepostop Horní Slivno, firestop Horní Slivno, hasicí systémy Horní Slivno, hasicí zařízení Horní Slivno, hasicí přístroje Horní Slivno, požární ochrana Horní Slivno, stabilní hasicí zařízení Horní Slivno, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Slivno, automatický hasicí systém Horní Slivno, samočinný hasicí systém Horní Slivno, hasit CO2 Horní Slivno, hasit oxid uhličitý Horní Slivno, hasit s inergen Horní Slivno, čisté hasivo Horní Slivno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Slivno, vodní hasící přístroj Horní Slivno, sněhový hasící přístroj Horní Slivno, pěnový hasící přístroj Horní Slivno, požární zabezpečení Horní Slivno, požární bezpečnost Horní Slivno, protipožární ochrana Horní Slivno, servisní organizace hasících přístrojů Horní Slivno, hasící syytémy serverovny Horní Slivno,hasící filter Horní Slivno, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Slivno, hasící systémy pro autobusy Horní Slivno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.