Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Slavkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Slavkov, hasicí přístroje Horní Slavkov, školení na hasicí přístroje Horní Slavkov, prodej hasicích systémů Horní Slavkov, prodej hasicích přístrojů Horní Slavkov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Slavkov, Tepostop Horní Slavkov, firestop Horní Slavkov, hasicí systémy Horní Slavkov, hasicí zařízení Horní Slavkov, hasicí přístroje Horní Slavkov, požární ochrana Horní Slavkov, stabilní hasicí zařízení Horní Slavkov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Slavkov, automatický hasicí systém Horní Slavkov, samočinný hasicí systém Horní Slavkov, hasit CO2 Horní Slavkov, hasit oxid uhličitý Horní Slavkov, hasit s inergen Horní Slavkov, čisté hasivo Horní Slavkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Slavkov, vodní hasící přístroj Horní Slavkov, sněhový hasící přístroj Horní Slavkov, pěnový hasící přístroj Horní Slavkov, požární zabezpečení Horní Slavkov, požární bezpečnost Horní Slavkov, protipožární ochrana Horní Slavkov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Slavkov, hasící syytémy serverovny Horní Slavkov,hasící filter Horní Slavkov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Slavkov, hasící systémy pro autobusy Horní Slavkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.