Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Slatina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Slatina, hasicí přístroje Horní Slatina, školení na hasicí přístroje Horní Slatina, prodej hasicích systémů Horní Slatina, prodej hasicích přístrojů Horní Slatina, hasiva a hasicí příslušenství Horní Slatina, Tepostop Horní Slatina, firestop Horní Slatina, hasicí systémy Horní Slatina, hasicí zařízení Horní Slatina, hasicí přístroje Horní Slatina, požární ochrana Horní Slatina, stabilní hasicí zařízení Horní Slatina, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Slatina, automatický hasicí systém Horní Slatina, samočinný hasicí systém Horní Slatina, hasit CO2 Horní Slatina, hasit oxid uhličitý Horní Slatina, hasit s inergen Horní Slatina, čisté hasivo Horní Slatina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Slatina, vodní hasící přístroj Horní Slatina, sněhový hasící přístroj Horní Slatina, pěnový hasící přístroj Horní Slatina, požární zabezpečení Horní Slatina, požární bezpečnost Horní Slatina, protipožární ochrana Horní Slatina, servisní organizace hasících přístrojů Horní Slatina, hasící syytémy serverovny Horní Slatina,hasící filter Horní Slatina, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Slatina, hasící systémy pro autobusy Horní Slatina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.