Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Skrýchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Skrýchov, hasicí přístroje Horní Skrýchov, školení na hasicí přístroje Horní Skrýchov, prodej hasicích systémů Horní Skrýchov, prodej hasicích přístrojů Horní Skrýchov, hasiva a hasicí příslušenství Horní Skrýchov, Tepostop Horní Skrýchov, firestop Horní Skrýchov, hasicí systémy Horní Skrýchov, hasicí zařízení Horní Skrýchov, hasicí přístroje Horní Skrýchov, požární ochrana Horní Skrýchov, stabilní hasicí zařízení Horní Skrýchov, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Skrýchov, automatický hasicí systém Horní Skrýchov, samočinný hasicí systém Horní Skrýchov, hasit CO2 Horní Skrýchov, hasit oxid uhličitý Horní Skrýchov, hasit s inergen Horní Skrýchov, čisté hasivo Horní Skrýchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Skrýchov, vodní hasící přístroj Horní Skrýchov, sněhový hasící přístroj Horní Skrýchov, pěnový hasící přístroj Horní Skrýchov, požární zabezpečení Horní Skrýchov, požární bezpečnost Horní Skrýchov, protipožární ochrana Horní Skrýchov, servisní organizace hasících přístrojů Horní Skrýchov, hasící syytémy serverovny Horní Skrýchov,hasící filter Horní Skrýchov, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Skrýchov, hasící systémy pro autobusy Horní Skrýchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.