Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Rožínka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Rožínka, hasicí přístroje Horní Rožínka, školení na hasicí přístroje Horní Rožínka, prodej hasicích systémů Horní Rožínka, prodej hasicích přístrojů Horní Rožínka, hasiva a hasicí příslušenství Horní Rožínka, Tepostop Horní Rožínka, firestop Horní Rožínka, hasicí systémy Horní Rožínka, hasicí zařízení Horní Rožínka, hasicí přístroje Horní Rožínka, požární ochrana Horní Rožínka, stabilní hasicí zařízení Horní Rožínka, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Rožínka, automatický hasicí systém Horní Rožínka, samočinný hasicí systém Horní Rožínka, hasit CO2 Horní Rožínka, hasit oxid uhličitý Horní Rožínka, hasit s inergen Horní Rožínka, čisté hasivo Horní Rožínka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Rožínka, vodní hasící přístroj Horní Rožínka, sněhový hasící přístroj Horní Rožínka, pěnový hasící přístroj Horní Rožínka, požární zabezpečení Horní Rožínka, požární bezpečnost Horní Rožínka, protipožární ochrana Horní Rožínka, servisní organizace hasících přístrojů Horní Rožínka, hasící syytémy serverovny Horní Rožínka,hasící filter Horní Rožínka, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Rožínka, hasící systémy pro autobusy Horní Rožínka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.