Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Řepčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Řepčice, hasicí přístroje Horní Řepčice, školení na hasicí přístroje Horní Řepčice, prodej hasicích systémů Horní Řepčice, prodej hasicích přístrojů Horní Řepčice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Řepčice, Tepostop Horní Řepčice, firestop Horní Řepčice, hasicí systémy Horní Řepčice, hasicí zařízení Horní Řepčice, hasicí přístroje Horní Řepčice, požární ochrana Horní Řepčice, stabilní hasicí zařízení Horní Řepčice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Řepčice, automatický hasicí systém Horní Řepčice, samočinný hasicí systém Horní Řepčice, hasit CO2 Horní Řepčice, hasit oxid uhličitý Horní Řepčice, hasit s inergen Horní Řepčice, čisté hasivo Horní Řepčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Řepčice, vodní hasící přístroj Horní Řepčice, sněhový hasící přístroj Horní Řepčice, pěnový hasící přístroj Horní Řepčice, požární zabezpečení Horní Řepčice, požární bezpečnost Horní Řepčice, protipožární ochrana Horní Řepčice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Řepčice, hasící syytémy serverovny Horní Řepčice,hasící filter Horní Řepčice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Řepčice, hasící systémy pro autobusy Horní Řepčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.