Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Ředice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Ředice, hasicí přístroje Horní Ředice, školení na hasicí přístroje Horní Ředice, prodej hasicích systémů Horní Ředice, prodej hasicích přístrojů Horní Ředice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Ředice, Tepostop Horní Ředice, firestop Horní Ředice, hasicí systémy Horní Ředice, hasicí zařízení Horní Ředice, hasicí přístroje Horní Ředice, požární ochrana Horní Ředice, stabilní hasicí zařízení Horní Ředice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Ředice, automatický hasicí systém Horní Ředice, samočinný hasicí systém Horní Ředice, hasit CO2 Horní Ředice, hasit oxid uhličitý Horní Ředice, hasit s inergen Horní Ředice, čisté hasivo Horní Ředice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Ředice, vodní hasící přístroj Horní Ředice, sněhový hasící přístroj Horní Ředice, pěnový hasící přístroj Horní Ředice, požární zabezpečení Horní Ředice, požární bezpečnost Horní Ředice, protipožární ochrana Horní Ředice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Ředice, hasící syytémy serverovny Horní Ředice,hasící filter Horní Ředice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Ředice, hasící systémy pro autobusy Horní Ředice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.